Дигитални свет за први разред

годишњи план рада

Напомена: При изради додатка Дигитални свет, трудимо се да у потпуности испоштујемо редослед наставних јединица предвиђених у плану ЗУОВ-а, међутим, како се ради о додатку који излази једном месечно, на појединим местима ће доћи до померања наставних јединица како бисмо у додатку обрадили целовиту наставну тему или јединицу.

Преузмите документ

Дигитални свет за други разред

годишњи план рада

Напомена: При изради додатка Дигитални свет, трудимо се да у потпуности испоштујемо редослед наставних јединица предвиђених у плану ЗУОВ-а, међутим, како се ради о додатку који излази једном месечно, на појединим местима ће доћи до померања наставних јединица како бисмо у додатку обрадили целовиту наставну тему или јединицу.

Преузмите документ

Дигитални свет за трећи разред

глобални и оперативни планови

Напомена: При изради додатка Дигитални свет, трудимо се да у потпуности испоштујемо редослед наставних јединица предвиђених у плану ЗУОВ-а, међутим, како се ради о додатку који излази једном месечно, на појединим местима ће доћи до померања наставних јединица како бисмо у додатку обрадили целовиту наставну тему или јединицу.

Преузмите документе