Novi početak

Septembar 25, 2017

Dragi roditelji,

vrijeme odmora i bezbrižnosti je iza nas. Sigurna sam da ste odmor proveli na najljepši i najkorisniji način sa svojim najbližim članovima porodice. Septembar je pred nama, a to znači da predstoje velike obaveze i odgovornosti.

Polazak u vrtić ili prvi razred koliko je lijep i važan, toliko umije da bude i stresan događaj za cijelu porodicu. U velikoj mjeri mijenja se dinamika porodice, koja mora da se prilagodi dječjim obavezama u školi ili vrtiću. Promjenama koje se dešavaju najprije su izložena djeca (prvačići ili predškolci) koja se prvi put suočavaju sa tom obavezom, a zatim i roditelji. Za dijete može biti stresno jer je novo i nepoznato, a djeca se novina i nepoznatih stvari često plaše. Kod roditelja postoji strah da li će se dijete dobro adaptirati, da li će zadovoljiti školu i školske obaveze, steći radne navike i uklopiti se u okruženje. To je jedna velika novina u životu cijele porodice, kojoj treba da se prilagode svi. Polazak u školu je svojevrsni test roditeljstva.

Sve ono čemu ste naučili svoje dijete prije polaska u školu i što je pomoglo u formiranju njegove ličnosti od samostalnosti, higijenskih ili radnih navika, kulture ophođenja i prihvatanja pravila, sve će to isplivati i uticati na period adaptacije prema novoj sredini, vršnjacima, pa i na samo postignuće koje će dijete ostvariti. Da bi lakše svi prošli kroz realne i nerealne strahove, važno je da u novi razvojni period vašeg djeteta uđete bez predrasuda gdje neće biti mjesta za gledanje na školu kao svijet prepun odgovornosti, obaveza i kraj djetinjstva. Za početak pomoći ćete vašem mališanu i sebi tako što ćete o školi razmiljati kao zdravom podsticajnom naporu, u kojem ima dovoljno mjesta za kreativnost, igru, sopstveni izraz i zrelost koju će dijete sticati u novim situacija svakodnevno, sarađujući sa drugima, učeći strpljenju i snazi da sve svoje potrebe ne zadovolji trenutno. Pričajte im o školi kao mjestu u kojem će puno naučiti, raditi interesantne stvari koje će im učitelji pomoći da nauče.

Za kraj najvažnije je da se naoružate strpljenjem i ljubavlju, jer nezaboravite da je srećno dijete ono koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje, podržava i ohrabruje.

Dragi roditelji, želim vam srećan i radostan novi početak u kojem ćete pored brige i strahova sigurno i uživati!

Đurđica Jeličić,
psiholog škole, porodični psihoterapeut

YouTube