Наставна средства

 • БОЈИМ И БРОЈИМ СА ЈЕЖУРКОМ  (УСКОРО)

  Бојим и бројим са Јежурком је дидактичка вежбанка којом се путује кроз свет боја, облика и бројева. Путем упознавања боја и облика, односа, линија, скупова, бројева и рачунања лако ће се савладати први математички кораци. Вежбанка броји 48 страницa. Саставни део вежбанке представља и интерактивна игрица „скакутаљка знања“ којом се кроз игру усвајају математичка знања.

 • СЛОВО ПО СЛОВО СА ЈЕЖУРКОМ  (УСКОРО)

  Слово по слово са Јежурком представља вежбанку уз коју ће свако дете на једноставан начин, графомоторичким вежбама, научити штампана слова и писати своје прве речи. Вежбанка броји 48 страница. Ово дидактичко средство садржи разне језичке игре, вежбе за развој говора и читања , као и поклон слова азбуке са илустрацијама.

 • ИСТРАЖУЈ И УПОЗНАЈ СВЕТ СА ЈЕЖУРКОМ  (УСКОРО)

  Истражуј и упознај свет са Јежурком представља дидактичку вежбанку помоћу које деца истражују и упознају свет кроз области: моје тело, човек, заједница, биљке и животиње, култура живљења и саобраћај. Вeжбанка броји 64 странице. Додатак уз вежбанку је и поклон-игрица са којом лако упознајемо горе наведене области и усвајамо нова знања кроз игру.

 • Дидактичке свеске својим садржајем прате програм старије предшколске узрасне групе, Припремни предшколски програм будућих ђака првака и Наставни  план и програм првог разреда основне школе.

  Новим дидактичким свескама желимо да обогатимо дечији свет знања, учења и игре и креативно утичемо на васпитно-образовни рад са децом.

 • СРБИ, ИСТОРИЈА У СТРИПУ  (УСКОРО)

  Срби, историја у стрипу представља јединствено издање уз које ће деца на најлакши начин, кроз слику и реч, упознати историју свога народа. Издање обухвата историјски период од доласка Срба на ове просторе, од V века па све до данашњих дана, до 2017. године. Публикација je урађена са илустрацијама у боји на стотину страна.

  Аутор овог издања је Слободан Борјановић.

 • jezurko nastavna sredstva - srbi istorija u stripu

 • ЈА ВОЛИМ ШКОЛУ  (УСКОРО)

  Ја волим школу је дидактички илустрована сликовница, намењена петогодишњацима и шестогодишњацима, будућим ђацима првацима. Сам наслов сликовнице говори о њеном садржају. Будућем првачићу кроз веселе и узрасту прилагођене илустрације приказујемо школу као место дружења, играња, песме, радости, смеха, спорта, љубави, учења, другарства, забаве, слова, боја, бројева, креативног рада, плеса… и на тај начин га исправно припремамо за полазак у школу – кућу дружења, игре и учења.

 • jezurko nastavna sredstva ja volim skolu

 • ЧАРОБНА БОЈАНКА  (УСКОРО)

  Чаробна бојанка је дидактички материјал за децу узраста четири и више година у коме кроз креативне и проблемске садржаје деца развијају графомоторичке вештине, цртају, уче боје, стварају, играју се и забављају на чудесан начин.

 • jezurko nastavna sredstva - carobna bojanka

YouTube