Слово по слово са Јежурком

Слово по слово са јежурком

Слово по слово са Јежурком представља вјежбанку са којом ће свако дијете на једноставан начин, графомоторичким вјежбама, научити штампана слова и писати своје прве ријечи. Вјежбанка броји 48 страница. Ово дидактичко средство садржи разне језичке игре, вјежбе за развој говора и читања , као и поклон слова азбуке са илустрацијама.