Истражуј и упознај свијет са Јежурком

Истражуј и упознај свијет са Јежурком

Чине то кроз области: моје тијело, човјек, заједница, биљке и животиње, култура живљења и саобраћај. Вјежбанка броји 64 странице. Додатак уз вјежбанку је и поклон-игрица са којом лако упознајемо горе наведене области и усвајамо нова знања кроз игру.