Чаробна бојанка

Чаробна бојанка

Чаробна бојанка, кроз креативне и проблемске садржаје, помаже дјеци да развијају графомоторичке вјештине, цртају, уче боје, стварају, играју се и забављају на чудесан начин.