Јежурко 2

Јежурко 2

У други разред долазимо са ширим, занимљивим и разноврсним темама. Садржаји су прилагођени способностима и узрасту дјеце, прате потребе и интересовања дјеце и Наставни план и програм другог разреда.