Бојим и бројим са Јежурком

Бојим и бројим са Јежурком

Путем упознавања боја и облика, односа, линија, скупова, бројева и рачунања лако ће се савладати први математички кораци. Вјежбанка броји 48 страницa. Саставни дио вјежбанке представља и интерактивна игрица „скакутаљка знања“ којом се кроз игру усвајају математичка знања.