Nastavna sredstva

 • BOJIM I BROJIM SA JEŽURKOM

  Bojim i brojim sa Ježurkom je didaktička vježbanka kojom se putuje kroz svijet boja, oblika i brojeva. Putem upoznavanja boja i oblika, odnosa, linija, skupova, brojeva i računanja lako će se savladati prvi matematički koraci. Vježbanka broji 48 stranica. Sastavni dio vježbanke predstavlja i interaktivna igrica „skakutaljka znanja“ kojom se kroz igru usvajaju matematička znanja.

  Cijena vježbanke iznosi 6,50 KM.

 • jezurko nastavna sredstva - bojim i brojim

 • SLOVO PO SLOVO SA JEŽURKOM

  Slovo po slovo sa Ježurkom predstavlja vježbanku sa kojom će svako dijete na jednostavan način, grafomotoričkim vježbama, naučiti štampana slova i pisati svoje prve riječi. Vježbanka broji 48 stranica. Ovo didaktičko sredstvo sadrži razne jezičke igre, vježbe za razvoj govora i čitanja , kao i poklon slova azbuke sa ilustracijama.

  Cijena vježbanke iznosi 6,50 KM.

 • jezurko nastavna sredstva - slovo po slovo

 • ISTRAŽUJ I UPOZNAJ SVIJET SA JEŽURKOM

  Istražuj i upoznaj svijet sa Ježurkom predstavlja didaktičku vježbanku pomoću koje djeca istražuju i upoznaju svijet kroz oblasti: moje tijelo, čovjek, zajednica, biljke i životinje, kultura življenja i saobraćaj. Vježbanka broji 64 stranice.

  Dodatak uz vježbanku je i poklon-igrica sa kojom lako upoznajemo gore navedene oblasti i usvajamo nova znanja kroz igru.

  Cijena vježbanke iznosi 6,90 KM.

 • jezurko nastavna sredstva -
 istrazuj i upoznaj-svijet

 • Didaktičke sveske svojim sadržajem prate program starije predškolske uzrasne grupe, program pripremnog perioda budućih đaka prvaka i Nastavni program prvog razreda osnovne škole.

  Novim didaktičkim sveskama želimo da obogatimo dječiji svijet znanja, učenja i igre i kreativno utičemo na vaspitno-obrazovni rad sa djecom.

 • SRBI, ISTORIJA U STRIPU

  Srbi, istorija u stripu predstavlja jedinstveno izdanje uz koje će djeca na najlakši način, kroz sliku i riječ, upoznati istoriju svoga naroda. Izdanje obuhvata istorijski period od dolaska Srba na ove prostore, od V vijeka pa sve do današnjih dana, do 2017. godine. Publikacija je urađena sa ilustracijama u boji na stotinu strana.

  Autor ovog izdanja je Slobodan Borjanović.

 • jezurko nastavna sredstva - srbi istorija u stripu

 • JA VOLIM ŠKOLU

  Ja volim školu je didaktički ilustrovana slikovnica, namijenjena petogodišnjacima i šestogodišnjacima, budućim đacima prvacima. Sam naslov slikovnice govori o njenom sadržaju. Budućem prvačiću kroz vesele i uzrastu prilagođene ilustracije prikazujemo školu kao mjesto druženja, igranja, pjesme, radosti, smijeha, sporta, ljubavi, učenja, drugarstva, zabave, slova, boja, brojeva, kreativnog rada, plesa… i na taj način ga ispravno pripremamo za polazak u školu- kuću druženja, igre i učenja.

 • jezurko nastavna sredstva ja volim skolu

 • ČAROBNA BOJANKA

  Čarobna bojanka je didaktički materijal za djecu uzrasta četiri i više godina u kome kroz kreativne i problemske sadržaje djeca razvijaju grafomotoričke vještine, crtaju, uče boje, stvaraju, igraju se i zabavljaju na čudesan način.

 • jezurko nastavna sredstva - carobna bojanka

YouTube